preanalytical phase

Nema rezultata u "preanalytical phase"